FSC

Certifikát FSC

FSC je mezinárodní certifikační systém, který se zabývá se kontrolou konkrétních lesů a lesních porostů a zaručující, že tyto lesy jsou obhospodařovány v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii, které jsou definovány standardem FSC. Hlavní činností je tedy certifikace vyhovujících systémů hospodaření a následného zpracování dřeva.

Certifikát je udělován pouze za splnění velmi přísných podmínek standardu FSC, které se týkají jak ekologie, tak i sociálních a majetkových kritérií. Je třeba, aby lesní hospodaření v každé zemi respektovalo všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy a smlouvy a musí vyhovovat všem principům a podmínkám daným FSC standardem. Pokud se vlastníkovi lesa podaří splnit všechny podmínky, má právo užívat logo FSC, které na trhu odliší jeho dřevo od dřeva, které nemá jasný původ.

Symbolické je i logo se zeleným stromem, které označuje certifikát FSC (Forest Stewardship Council - v překladu správa lesa), který vznikl už v osmdesátých letech minulého století jako reakce na bezohledné kácení nejen tropických pralesů.

FSCLogo2013

Při koupi produktu označeným ochrannou známkou FSC má spotřebitel jistotu, že dřevo pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů.

http://www.czechfsc.cz/