BIO

Certifikát BIO

Logo certifikátu Bio se nazývá tzv. „BIO zebra“. Představuje celostátní ochrannou známku pro bio potraviny. Toto národní logo se používá sposta společnosti k označení produktů ekologického zemědělství. Tento certifikát je vydáván nezávislými kontrolními organizacemi. Certifikace může být  udělena pouze pokud výrobek splňuje veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Biozebra_barevna1certifikat-bio-2 (1)

Každá země, která má rozvinuté ekologické zemědělství má vlastní národní certifikát. Ten zaručuje, že produkt splňuje veškeré normy zákona o ekologickém zemědělství. Tento certifikát máme i v České Republice, zde je označován na bio produktech jako tzv. "BIO zebra" společně s kódem kontrolní organizace.

Každý výrobce, který produkuje výrobky, jež mají svůj původ v ekologickém zemědělství, a chce, aby nesly označení bio, musí podepsat z jednou z kontrolních organizací smlouvu. Podrobit se jejich pravidlům, nařízením a průběžně podstupuje pravidelné i nepravidelné kontroly. V současnosti jsou ke kontrolám pověřeny tři nezávislé organizace, a to KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát je udělován pouze na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kdykoliv odebrán.

Při kontrolách se klade důraz hlavně na prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda nejsou nějakým způsobem zanedbávána. U plodin se prověřuje místo a způsob skladování a přítomnost nepovolených látek či toxických pesticidů. Důležitou součástí certifikace je rovněž kontrola administrativy a účetnictví.

Každý bio produkt musí být označen slovem bio, kódem organizace, která původ výrobku ověřila, grafickým logem s názvem "BIO zebra" a od 1. července 2010 také logem EU - "BIO list".

http://www.kez.cz/